Prošlogodišnjim stupanjem na snagu izmena i dopuna vozila Pravilnika o ispitivanju vozila( Službeni glasnik RS br. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13 i 40/14) i to u pogledu upotrebljavanih vozila koja se uvoze u Republiku Srbiju, a shodno Zakonu o bezbednosti sabraćaja na putevima (Službeni glasnik RS br. 101/11) i Uredbi o uvozu vozila ( Službeni glasnik RS br.23/10), obratio nam se značajan broj klijenata koji su se interesovali kako da dođu u posed svojih motora i čamaca, na koje su uredno platili carinu, a sada ne mogu da ih registruju. Kako Pravilnik ne opredeljuje jasno predmete na koje upućuje nigde se ne kaže decidno da konkretno motori iz SAD-a ne mogu da uđu u RS. Vlasnici uvezenih čamaca nisu imali probleme, ipak što se tiče motora problemi su nastali kod postupka registracije.

Prvobitno je bilo predviđeno da se pre postupka carinjenja, stavljanja u promet i registracije upotrebljavanih vozila mora utvrditi da ista ispunjavaju uslove shodno predmetnom Zakonu i Uredbi o uvozu motornih vozila. Prema navedenim pravnim aktima, po podnošenju zahteva za ispitivanje upotrebljavanog vozila koje se uvozi, ukoliko  takvo motorno vozilo zadovolji kriterijume, Agencija za bezbednost saobraćaja izdaje uverenje o ispitivanju vozila. Svi postupci započeti pred carinskim organima zaključno sa 18.04.2014 god. su navodno  sprovedeni po procedurama koje su važile do objavljivanja izmena i dopuna Pravilnika o ispitivanju vozila.

Veliki broj klijenata naše kancelarije su uvezli motore iz SAD-a (uredno platili carinsnke troškove pribavljnja Jedinstvene carinske deklaracije) sada ne mogu da ih registruju u Srbiji, iako su mnogi od njih motore kupili i po par meseci pre stupanja na snagu gore navedenog Pravilnika. Više o tome smo pisali u našem tekstu Carinjenje motora iz SAD-a.

U vezi sa prethodno navedenim smatramo bitnim sledeće:

  1. Pravilnik dakle ne opredeljuje jasno predmete na koje upućuje, nigde se ne kaže decidno da motori iz SAD-a ne mogu da udju u Republiku Srbiju.
  2. Problem je u pravnoj nesigurnosti i evidentnoj ne koordiniranosti određenih državnih organa. Kako je moguće da legalno uvezen motor ne može da se registruje ili ponovo izveze? Ako pravilnik postavlja nemoguć uslov onda ima osnova tvrditi da je u pitanju zabrana.
  3. Formalna sigurnost se brani obavezom državnog organa da se ponaša u skladu sa propisima i da poštuje stečena prava, a kako bi omogućio građanima planiranje budućih aktivnosti na racionalnoj osnovi.

Formalna zabrana uvoza američkih proizvoda ne postoji, jer Uprava carina i danas ljubazno upućuje na Agenciju za bezbednost saobraćaja, pri čemu se nigde ne ukazuje na probleme, na koje će svako koje uvezao motocikl sa oznakom za američko tržište imati. Napominjemo da je danas možda i osnovni problem što je motore i dalje moguće legalno ocariniti, ali ne i registrovati!

Smatramo da bi delovanje trebalo usmeriti u dva pravca. Pre svega kroz peticiju gde bi se prikupljali potpisi oštećenih korisnika/potrošača i kroz medijsko delovanje, a u drugom nivou paralelno podnositi žalbe na odbijajuća rešenja Agencije za bezbednost saobaraćaja. Po odgovoru nadležnog ministarstva (Ministarstvo građevinarstava, saobraćaja i infrastrukture) sledi upravni spor, ukoliko rešenje ne bude zadovoljavajuće.

NAPOMENA: Nakon objavljivanja ovog teksta gostovali smo u emisiji „Potrošački savetnik“ baš povodom ove teme.

Prilog iz emisije Potrošački savetnik emitovane na RTS-u 1.3.2015.

Slika preuzeta sa: www.harley-davidson.com