Ugovorno pravo

Ugovor je zakon za ugovorne strane i omogućava realizaciju svih poslovnih ideja koje su učesnici u poslu želeli da ostvare.

Dva ili više subjekata u jednom ugovornom procesu treba da artikulišu svoje odnose i to tako da dođe do ispunjenja ugovora, a da se u slučaju spora svaka strana u dovoljnoj meri zaštiti.

Naš glavni princip prilikom pravnog savetovanja u ovoj oblasti je da se sagleda pre svega konktretan slučaj i njegov pravni okvir, a onda i težnje i ciljevi klijenta. Tek se onda pristupa sastavljanju ugovora pri čemu se teži optimalnoj zaštiti klijenta.

Kontaktirajte nas

011 32 46 248
(Kancelarija)
011 40 78 026
(Kancelarija)
011 40 78 027
(Kancelarija)
064 11 70 171
(Borivoje Obradović)
064 155 92 53
(Nikola Vulović)
office@pro-legal-team.rs
www.pro-legal-team.rs