Porodično i nasledno pravo

Porodično pravo definiše pojam braka i reguliše bračne i porodične odnose kao i institut usvojenja. U vezi sa tim naša kancelarija pruža sledeće usluge:

  • izrada predbračnih i bračnih ugovora,
  • zastupanje u brakorazvodnim parnicama kao i u parnicama povodom alimentacionih zahteva,
  • zastupanje u postupcima osporavanja odnosno utvrđivanja očinstva/materinstva,
  • zastupanje u postupku usvojenja.

Pod nasleđivanjem podrazumeva se prelaz nasledivih prava i obaveza sa umrlog lica na druge subjekte – njegove sukcesore. U vezi sa tim pružamo sledeće usluge:

  • sastavljanje testameta,
  • ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i ugovora o raspodeli imovine za života ostavioca,
  • zastupanje u ostavinskom postupku i podeli nasledničke zajednice.

Kontaktirajte nas

011 32 46 248
(Kancelarija)
011 40 78 026
(Kancelarija)
011 40 78 027
(Kancelarija)
064 11 70 171
(Borivoje Obradović)
064 155 92 53
(Nikola Vulović)
office@pro-legal-team.rs
www.pro-legal-team.rs