Advokatska kancelarija Obradović & Vulović pokriva oblasti građanskog i krivičnog prava, pružajući svoje usluge pravnim i fizičkim licima. Kancelarija počiva na principu pružanja integralne pravne usluge svim svojim klijentima, a njen pravni tim je u mogućnosti da pravovremeno i efikasno odgovori na sve potrebe klijenata.

U ovom trenutku kancelarija pruža pravne usluge za više desetina fizičkih lica kao i za nekoliko domaćih i stranih kompanija. U poslovanju težimo uspostavljanju čvrste i plodne saradnje sa svim našim klijentima. Naš tim svakodnevno prati promene na tržištu i u zakonskoj regulativi, sa naročitim osvrtom na pojedinačne zahteve i potrebe naših klijenata.

Konferencije i seminari

Tim naše advokatske kancelarije  je posvećen stalnom i konstantnom unapređenju kako svog znanja, tako i praćenju modernih tendencija u advokaturi i reformi srpskog pravosuđa. Vođeni željom za ličnim usavršavanjem i uverenjem da je advokat aktivni deo civilnog društva i privrede, uzeli smo učešće na različitim konferencija i seminarima koji su povezani kako sa radom advokature, tako i sa razvojem vladavine prava, te slobodnom i transparentnom privredom.

  • „Zakonik o krivičnom postupku – 12 meseci primene u redovnim sudovima“ -podizanje kapaciteta advokature u Srbiji, 29. oktobar 2014, American Bar Association Rule of Law Initiative i Partneri za demokratske promeneSrbija
  • Okrugli sto sa temom „Nacrt Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći – analiza teksta nacrta, razlozi za i protiv“, 03.11.2014. godine, Advokatska komora Srbije
  • Upravljanje advokatskom kancelarijama u praksi, 10.04.2014. , Advokatska komora Srbije
  • Konferencija Borba protiv korupcije dostignuća i izazovi, 17. i 18. jun 2014., Partneri za demokratske promene i Pravni Skener
  • Vladavina prava i izvršenje potraživanja, 11.07.2014., Deutche Zusammenarbeit, GIZ Srbija, Republika Srbija- Vlada, Kancelarija za evropske integracije