Statusna pitanja stranaca

Sa razvojem i unapređenjem našeg društva sve je više prisutno stranaca u Republici Srbiji. Nezavisno od toga, da li se stranac ovde školuje ili trenutno radi u RS, postavljaju se sledeća pitanja: regulisanja viza, boravka, stalnog nastanjenja stranaca, azila, različitih mere prema stranim državljanima.

Ta i druga pitanja regulisana su Zakonom o kretanju i boravku stranaca. Stranac je upućen na komunikaciju sa MUP-om i odeljenjem za strance koje ima tri Odseka: Odsek za statusna pitanja i kontrolu stranaca, Odsek za prihvat i smeštaj stranaca i Odsek za azil.

Kako procedure često mogu biti nedovoljno jasne, pomažemo klijentima da što bolje zaštite i iskoriste svoja prava shodno zakonu.

Kontaktirajte nas

011 32 46 248
(Kancelarija)
011 40 78 026
(Kancelarija)
011 40 78 027
(Kancelarija)
064 11 70 171
(Borivoje Obradović)
064 155 92 53
(Nikola Vulović)
office@pro-legal-team.rs
www.pro-legal-team.rs