Radno pravo, radne dozvole i dozvole boravka za strance

Radno pravo je naziv za skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa, kao i pravni položaj subjekata radnog prava.

Naša kancelarija je tu da Vam pomogne u izradi ugovora o radu i svih varijacija tog ugovora, kao i da pruži savete u vezi radnih odnosa.

Zastupamo klijente pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, i pred sudovima u radno-pravnim sporovima.

Stranim klijentima pružamo usluge zastupanja pred nadležnim organima Republike Srbije u postupku dobijanja radne dozvole i boravka.

Kontaktirajte nas

011 32 46 248
(Kancelarija)
011 40 78 026
(Kancelarija)
011 40 78 027
(Kancelarija)
064 11 70 171
(Borivoje Obradović)
064 155 92 53
(Nikola Vulović)
office@pro-legal-team.rs
www.pro-legal-team.rs