Krivično pravo

U materiji krivičnog prava pružamo usluge odbrane u pretkrivičnom i krivičnom postupku uključujući i savetovanje klijenata u vezi sa zaključenjem sporazuma o priznanju krivičnog dela.

S druge strane, u krivičnom postupku zastupamo i oštećene krivičnim delom i to oštećene kao tužioce i oštećene sa imovinskopravnim zahtevom.

Lica neosnovano lišena slobode savetujemo i zastupamo pred nadležnim ministarstvom i pred sudom u postupku naplate odštetnog zahteva.

Kako članovi našeg tima poseduju i sertifikat o posebnom znanju iz oblasti prava deteta i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, naša advokatska kancelarija pruža i usluge odbrane maloletnih učinioca krivičnih dela, tako i zastupanje maloletnih lica oštećenih krivičnim delom.

Kontaktirajte nas

011 32 46 248
(Kancelarija)
011 40 78 026
(Kancelarija)
011 40 78 027
(Kancelarija)
064 11 70 171
(Borivoje Obradović)
064 155 92 53
(Nikola Vulović)
office@pro-legal-team.rs
www.pro-legal-team.rs