Advokatski tim kancelarije Obradović & Vulović

Profesionalnost, entuzijazam i posvećenost poslu

Borivoje Obradović

Borivoje Obradović

Advokat / Partner

Obrazovanje: Pravni fakultet 2010, LLB
Članstvo: Član Advokatske komore Beograda, Član advokatske komore Srbije

Aktivni učesnik mnogih letnjih škola, seminara i moot court-ova. Advokatski pripravnik od 2010. god, nakon završenog Pravnog Fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Najviše iskustva  na poslovima intelektualne svojine i medijskog prava. Po položenom pravosudnom ispitu odlučuje da sa kolegama oformi advokatsku kancelariju i postane partner-osnivač.

Fokus na oblasti privrednog prava i u manjoj meri krivičnog prava. Oblast interesovanja su vladavina prava, razvoj civilnog društva i izgradnja i reforma srpskog pravosudnog sistema. Aktivni učesnik mnogih seminara i konferencija u domenu prava i reforme pravosuđa.

Govori engleski i nemački jezik.

Nikola Vulović

Nikola Vulović

Advokat / Partner

Obrazovanje: Pravni fakultet 2010, Univerzitet u Beogradu

Članstvo: Član Advokatske komore Beograda, Član advokatske komore Srbije

Pripravnički staž odradio u advokatskim kancelarijama i to kod advokata Milana Milićevića, i advokata Tanje Stanišić. Nakon položenog pravosudnog ispita, odlučuje da zajedno sa kolegama osnuje zajedničku advokatsku kancelariju i postaje partner. Oblasti rada su privredno pravo, stečajno pravo, statusno pravo, radno pravo, imovinsko kao i zastupanje pravnih i fizičkih lica u postupcima pred sudovima i ostalim državnim organima.

Govori engleski jezik.

Marko Joksić

Advokat

Obrazovanje: Pravni fakultet 2008, Univerzitet u Beogradu

Članstvo: Član Advokatske komore Beograda, Član advokatske komore Srbije

Tokom studija učestvovao na projektima Stalne konferencije gradova i opština, USAID-a i Ministarstva pravde Republike Srbije. Profesionalnu karijeru započeo kao advokatski pripravnik, a zatim nastavio kao advokat.

Poseduje sertifikat iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih.

Oblasti kojima se najviše bavi su krivično i prekršajno pravo. U dosadašnjoj praksi uspešno zastupao stranke u postupcima naknade štete i naplate potraživanja.

Govori engleski i ruski jezik.

Nevena Ilić

Advokatski pripravnik

Obrazovanje: Pravni fakultet 2016 , Univerzitet u Beogradu

Članstvo: Član Advokatske komore Beograda, Član advokatske komore Srbije

Tokom studija pokazala posebno interesovanje za ekologiju i zaštitu životne sredine, kao i privredno pravo. Na završnoj godini studija provela tri meseca u Sjedinjenim Američkom Državama, u okviru programa kulturne razmene.

Oblasti rada: Privredno pravo i zaštita životne sredine.

Govori engleski  jezik.