Naknada štete i osiguranje

Šteta može biti materijalna i nematerijalna.

Nadoknada materijalne štete je naturalna restitucija i novčana nadoknada.

Nadoknada nematerijalne štete se vrši u obliku novčane nadoknade, na taj način što se oštećenom licu omogućava da za dobijena novčana sredstva sebi pribavi neko zadovoljenje. Potraživanje naknade nematerijalne štete prelazi na naslednike samo ako je priznato pravosnažnom sudskom odlukom ili pismenim sporazumom.

Pružamo uslugu zastupanja u postupku povodom naknade štete kao i zastupanja u postupku povodom naknade štete zbog povrede prava po Zakonu o javnom informisanju.

U vezi sa osiguranjem klijente upućujemo u pripremanje neophodne dokumentacije za osiguranje imovine i lica, zastupamo u sporovima povodom osiguranja, savetujemo u izradi nacrta sporazuma o vansudskom poravnanju.

Kontaktirajte nas

011 32 46 248
(Kancelarija)
011 40 78 026
(Kancelarija)
011 40 78 027
(Kancelarija)
064 11 70 171
(Borivoje Obradović)
064 155 92 53
(Nikola Vulović)
office@pro-legal-team.rs
www.pro-legal-team.rs