Stvarno pravo

Stvarno pravo reguliše pravne odnose povodom stvari i to kako pokretnih tako i nepokretnih, deljivih i nedeljivih, budućih itd.

U ovoj oblasti vezano za nepokretnosti pružamo sledeće usluge:

  • izrada kupoprodajnih ugovora, ugovora o zalozi i ugovora o građenju,
  • pribavljanje dozvola i odobrenja za građenje;
  • zastupanje u parnicama povodom nepokretnosti;
  • savetovanje i zastupanje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta (komasacija, arondacija, eksproprijacija).

Vezano za ostale stvari, sastavljamo sve vrste ugovora (ugovor o delu, založne izjave) zastupanje u državinskim i svojinskim parnicama.

Kontaktirajte nas

011 32 46 248
(Kancelarija)
011 40 78 026
(Kancelarija)
011 40 78 027
(Kancelarija)
064 11 70 171
(Borivoje Obradović)
064 155 92 53
(Nikola Vulović)
office@pro-legal-team.rs
www.pro-legal-team.rs