Povodom stupanja na snagu izmena i dopuna Pravilnika o ispitivanju vozila ( Službeni glasnik RS br. 8/12, 13/13, 31/13, 114/13 i 40/14) i to u pogledu upotrebljavanih vozila koja se uvoze u Republiku Srbiju, a shodno Zakonu o bezbednosti sabraćaja na putevima( Službeni glasnik RS br. 101/11) i Uredbi o uvozu vozila ( Službeni glasnik RS br.23/10), obratio nam se značajan broj klijenata koji su se interesovali kako da dođu u posed svojih motora i čamaca, na koje su uredno platili carinu, a sada ne mogu da ih registruju. Kako Pravilnik ne opredeljuje jasno predmete na koje upućuje nigde se ne kaže decidno da konkretno motori iz SAD-a ne mogu da uđu u RS. Tim povodom smo se za početak obratili nadležnim institucijama.

U prilogu možete videti naš dopis Agenciji za bezbednost vozila:

Preuzmite Dopis Agenciji za bezbednost vozila