U poslednje vreme Republika Srbija je postala veoma atraktivna lokacija za različite filmske produkcije. U želji da pomognemo klijentima dajemo prikaz osnovnih koraka kako dobiti podsticajna sredstva, za sve ostalo naša kancelarija Vam stoji na raspolaganju.

Kome se obratiti?

Nadležna institucija za finansiranje sredstava u filmskoj industriji je Ministarstvo privrede Republike Srbije, a sve  preko Filmskog centra iz Beograda.

U kom roku se podnosi zahtev?

Rok za dodelu podsticajnih sredstava podnosi se do 30. septembra, nakon tog roka smatra se da je zahtev podnet za sledeću godinu.

Zahtev za podsticaj sredstava u filmskoj industriji podnosi se Filmskom centru. Vlada Republike Srbije obrazuje komisiju koja proverava da li je podnosilac ispunio sve uslove i nakon toga, Komisija predlaže Ministarstvu da donese rešenje o ispunjenosti  kvalifikacionih uslova za dodelu podsticajnih sredstava. Ministarstvo potpisuje ugovor  o dodeli sredstava sa podnosiocem zahteva.

Podsticajna sredstva u skladu sa ovim javnim pozivom dodeljuju se kao bespovratna, putem povraćaja dela kvalifikovanih troškova ostvarenih u Republici Srbiji.

Podsticaj sredstava za domaću i stranu filmsku industriju

Korisnik podsticajnih sredstava može biti pravno ili fizičko lice za čiji se račun i čijim se sredstvima finansira, odnosno sufinansira proizvodnja audiovizuelnog dela u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Investitor).

Podsticajna sredstva investitoru (domaći ili strani) koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, dodeljuju se u cilju podsticanja privrednih aktivnosti u vezi sa audiovizuelnom proizvodnjom u Republici Srbiji, kroz povećanje zaposlenosti u audiovizuelnoj proizvodnji, kao i promociju potencijala Republike Srbije u ovoj delatnosti, odnosno njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti.

Ono što je karakteristično za strane Investitore je da moraju imati srpskog servisera na teritoriji Republike Srbije.

Uslov koji treba da ispuni Investitor radi ostvarivanja prava na dodelu podsticajnih sredstava je da u svrhu proizvodnje audiovizuelnog dela u budžetu produkcije nameni sredstva za realizaciju projekta u Republici Srbiji, u iznosu većem od minimalnih sredstava za konkretan format:

  1. za igrani film, TV film i TV seriju: 300.000 evra;
  2. za animirani film, audio i/ili vizuelnu post-produkciju audiovizuelnog dela: 150.000 evra;
  3. za namenski film: 100.000 evra;
  4. za dokumentarni film: 50.000 evra.