Živimo u vremenu gde se centar društvenih aktivnosti dešava upravo na društvenim mrežama. One nisu više samo sredstvo komunikacije, već jedan od najvećih informacionih medija današnjice. Kao  jedan od medija koji su najmanje podložne cenzuri i kontroli, bar u većini zemalja sveta, pored prednosti koje to nosi, može doći do brojnih zloupotreba.

Većina ljudi je mišljenja da aktivnosti u virtuelnom svetu nisu pravno regulisane, što je naravno greška, jer postoje brojni načini da baš ovim putem vaša prava budu narušena, ali isto tako postoje načini i da Vam se pruži pravna zaštita.

Uvreda na društvenim mrežama

Kao i na bilo koji drugi način uvreda upućena putem društvenih mreža je kažnjiva, i predstavlja krivično delo. Takav stav je i Vrhovni kasacioni sud zauzeo u presudi Kzz 1058/2016 od 20. septembra 2016. god, odnosno, da uvreda može biti učinjena i putem Facebook-a.

U konkretnom slučaju iz presude Vrhovnog kasacionog suda, počinilac ovog krivičnog dela osuđen je za produženo krivično delo uvreda iz čl. 170. stav 2. KZ u vezi člana 61. KZ, dakle, za kvalifikovani oblik ovog dela kada je uvreda učinjena  putem štampe, radija, televizije ili sličnih sredstava ili na javnom skupu.

Radnja zbog koje je osuđen sastojala se od objavljivanja nekoliko tekstova na društvenoj mreži Facebook, koji se odnose na tužilju, a koji su objavljeni sa namerom omalovažavanja iste.

Naknada za pretrpljeni duševni bol zbog povrede ugleda i časti putem medija određuje se u zavisnosti od svih okolnosti, ili u kao novčana kazna u dnevnim iznosima, ili u rasponu od 150.000,00 do 450.000,00 dinara, dok je u ovom slučaju počinilac krivičnog dela osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 250.000,00 dinara.

Međutim ukoliko ste uvredu uzvratili postoji mogućnost da i Vi i počinilac budete kažnjeni, ili oboje oslobođeni.

Neovlašćeno objavljivanje slika, snimaka, prepiski, ličnih informacija

Vrlo lako nakon neovlašćenog objavljivanja Vaša fotografija, audio ili video snimak, kao i prepiska putem mejla ili SMS poruka može postati predmet ismevanja, i vrtoglavom brzinom proširiti se internetom, i postati takozvani ’mem’ (meme).

Bez obzira da li ste objavom prikazani u negativnom kontekstu ili ne, ukoliko je ta radnja uticala negativno na Vas, i povredila Vaše pravo na privatnost, a za istu niste dali odobrenje, imate pravo na zaštitu.

Kako bi ste izbegli nepopravljivu štetu po Vaš integritet, prijavite ukoliko Vam je učinjena neka od navedenih radnji. Kazna za počinitelja može biti novčana, ali i do dve godine zatvora.

Ucena

Nije redak slučaj da putem interneta korisnici postanu žrtve ucena. Svako ko u nameri pribavljanje protivpravne imovinske koristi zapreti da će učiniti nešto što bi povredilo ugled i čast Vas i Vaših bliskih lica ukoliko ne ispunite njihov zahtev čini baš ovo krivično delo.

Ukazujemo da treba reagovati na vreme, zaštititi sebe i svoja prava i time obeshrabrite nove počinioce krivičnih dela na društvenim mrežama.