Mogu li vlasnici motornih vozila koja su oštećena zbog lošeg javnog puta da zahtevaju odštetu?

U zimskom periodu svedoci smo da broj udarnih rupa na putevima nažalost raste, a samim tim i mogućnost da Vaše motorno vozilo naleti na neku od njih. Šta vozač treba da uradi i kakva su mu prava na raspolaganju u slučaju oštećenja vozila?

Pre svega morate pozvati saobraćajnu policiju, radi uviđaja i sačinjavanja zapisnika. Najčešće će na lice mesta izaći dvoje saobraćajaca i to uviđajac i tehničar, jer se i oštećenje na vozilu zbog rupe smatra saobraćajnom nezgodom. Dakle, policija obavlja uviđaj i pravi zapisnik o saobraćajnoj nezgodi. Pre nego što saobraćajna policija izađe na lice mesta, možete slikati vozilo i mesto gde se dogodio slučaj.

Samu procenu štete vrše procenitelji iz društva za osiguranje. Sa ovim dokumentom, zapisnikom policije i kopijama lične karte, saobraćajne dozvole i bankovne kartice oštećeni se može obratiti direktno upravljaču puta.

Sledeći korak u proceduri je da vozač utvrdi ko je odgovoran za deonicu puta na kojoj je došlo do nezgode. Za magistralne, regionalne i auto-puteve nadležno je javno preduzeće “Putevi Srbije“, dok su za lokalne puteve i ulice nadležne opštine ili uprave gradova. Međutim, opština ili grad mogu nadležnost da prenesu na preduzeće za održavanje puteva, kao što je to, na primer, u prestonici firma “Beograd put’. Ukoliko upravljač puta odbije da plati štetu ili ne odgovori u roku od 15 dana, do naknade se može doći kroz sudski postupak. Neobeležene rupe na kolovozu, nepostojeća ili pogrešno postavljena saobraćajna signalizacija, led ili poledica na kolovozu na koje vozač nije upozoren, čak i sudar sa većom životinjom na auto-putu, kao uzrok saobraćajne nezgode – dovoljan su razlog za tužbu. U slučajevima kada vozač ošteti vozilo prilikom nailaska na oštećenje ili rupu na putu, postupak za naknadu štete je potpuno isti kao i u slučajevima kada je do saobraćajne nezgode došlo na neki drugi način.

Odgovornost je regulisana Zakonom o putevima koji upućuje da je “upravljač javnog puta dužan je da obezbedi trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštitu javnog puta i da obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja na njemu.“

Za sva eventualna pitanja u vezi sa zaštitom Vaših prava u slučaju saobraćajne nezgode ili sličnog slučaja možete se obratiti našem timu.