Od kako je počela treća industrijska revolucija – digitalizacija, nije više najbitnije  kakva ste kompanija, vaši bilansi, proizvodni ciklus, udeo na tržištu ili nešto sasvim treće, već je najbitnije da li klijenti mogu da Vas pronađu na internetu, odnosno na društvenim mrežama, kako bi se upoznali sa Vašom kompanijom i rezultatima.

Danas, ukoliko ne mogu da Vas pronađu putem nekog od pretraživača (npr. Google, Bing) ili na društvenim mrežama  (npr. Facebook, Instagram i sl.), kao i da ne postojite!

Osnov pozicioniranja na internetu, jeste Vaša internet adresa, odnosno internet domen na kom se nalazi sajt Vaše kompanije.

Kao i u normalnom životu, često se dešava da dve ili više kompanija, imaju slične ili iste nazive (obzirom da se internet domen, iako se sadrži iz više reči, piše zajedno ili eventualno sa crticama!)  te se postavlja pitanje kako razreštiti situaciju u ovom slučaju, odnosno, šta raditi kada više kompanija pretenduje na isti naziv internet domena.

Najčešći odgovor  je krajnje logičan, ko je prvi registrovao internet domen, treba da ima pravo na isti (princip  Rimskog prava „prior tempore potior iure“ – prevod „prvi u vremenu, jači u pravu„).

Ovo jeste univerzalni princip, ali se isti koriguje u slučajevima zloupotreba (kada se iste dokažu), naročito kada je u pitanju poznati brend, odnosno žig, obzirom da često postoje pokušaji zloupotrebe „blokiranja“- kupovine, internet domena poznatih brendova od strane trećih lica, sve u cilju kako bi se sutra „dogovorili“ za zakup/prodaju, internet domena, upravo poznatom brendu za neuporedivo viši iznos, kako bi isti mogli da budu  „vidljivi“ na internetu.  Na primer, kupite internet domen cocacola.rs ili cocacola.co.rs, odnosno cocacola.com pre same Coca Cola-e, pa im isti domen ponudite da kupe, jer u suprotnom potencijalni  posetioci, u rezultatima pretrage mogu da dobiju, umesto sajta Coca Cola-e, nešto sasvim drugo na tom domenu. To, u najmanju ruku, stvara zabunu kod potrošača/klijenata i govori o vašoj ozbiljnosti/neozbiljnosti kao kompanije koja ne brine o svom brendu.

Da bi se ovo sprečilo da bude masovna pojava, doneta su pravila koja definišu neophodne provere, prilikom registracije internet domena (Opšti uslovi registracije domena).

Kako je život uvek nepredvidljiviji od propisa,  ipak se dešavaju sporovi oko internet domena, te u tom slučaju neophodno je obrati ti se licu koje je registrovalo predmetni internet  domen, radi mirnog dogovora, odnosno u slučaju da do mirnog rešenja povodom internet domena ne dođe, onda se morate obratiti Registru nacionalnog internet domena Srbije – Komisiji za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, koja vodi postupak za utvrđivanje prava na internet domenima .rs i .cрб sve  u skladu sa Pravilnikom o postupku za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena.

Naša kancelarija  je nedavno imala zadovoljstvo da  zastupa jednu „malu“ kompaniju po nazivom „Adam All“, koja je u skladu sa svim propisima, registrovala internet domen adamall.rs u postupku pred Komisijom za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, sve iz razloga, jer je jedna „velika“ kompanija, želela predmetni domen za sebe, ne obazirući se na gore navedene propise (https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2018_10_12-arbitraza-odluka-adamall.pdf).

Ovim tekstom želimo da dodatno skrenemo pažnju registrantima internet domena da posebno obrate pažnju prilikom registrovanja internet domena, da poštuju gore navedene propise ili da se obrate stručnom licu radi asistencije prilikom registracije, jer ukoliko tu napravite pogrešan korak, najmanja sankcija može biti oduzimanje internet domena i prenošenja na drugo lice bez naknade, već se može potraživati i sva zarada koja je ostvarena putem navedenog internet domena.

Za sva eventualna pitanja u vezi sa zaštitom internet domena i Vašim pravima u slučaju  spora oko istog možete se obratiti našem timu.