U poslednjih 14 godina, Republika Srbija je učinila vidljive i značajne promene u svom pravnom sistemu. Iako bi se moglo reći da je tranzicija skoro završena i da su najkrupnije promene već izvršene, mi smo i dalje svedoci velikih izmena, pre svega u vezi sa zakonskim aktima koji  bitno utiču na pravno poslovanje.

Tempo procesa evropskih integracija bio je dug i zahtevan.  Možda će dva poslednja koraka dati odlučujući doprinos, te predstavljati moguću prekretnicu za srpsku privredu .

U septembru 2013. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije je stupio na snagu. Dana 21. januara 2014., održana je prva Međuvladina konferencija, signilazirajući formalni početak pristupnih pregovora o pristupanju Srbije.

Kao rezultat ovog procesa, očekujemo da će strana pravna i fizička lica obavljati  intenzivnije poslovanje u Srbiji, kao i da će srpski pravni sistem pretrpeti  ogromnu promenu, kroz transponovanje  1600 EU direktiva.

Iako se srpski zakoni zasnivaju na osnovnim pravilima slobodnog tržišta i tržišne ekonomije, gde je strani investitor ima nacionalni tretman, strana lica susreću mnoge poteškoće prilikom poslovanja u Srbiji .

Proces harmonizacije sa propisima EU će svakako značiti veoma vešt i otvoren proces promene i prilagođavanja postojećeg pravnog uređenja, kako bi se obezbedio pravni ambijent sličan onom iz EU, a iz koga se očekuju strani investitori.

Konkretno ova godina će doneti u život mnogo novih momenata u naš pravni sistem kao što su: javni beležnici-notari , novi zakoni  i pun obim rada izvršitelja .

Mnogi novi zakoni su uvedeni u ovoj godini kao što su: izmene Zakona o radu, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, Zakon o posredovanju u rešavanju sporova, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o privatizaciji i tako dalje.

Kao tim mladih advokata težimo savršenstvu, vođeni principom da klijent ne zavisi od nas,  nego mi od klijenta.

Advokatski tim advokatske kancelarije Obradović&Vulović

Beograd, jun 2014.