Iz naše prakse čest problem fizičkih lica, a u vezi porodičnog prava je razvod. Posledice razvoda braka po supružnike ogledaju se u tome da prestaju međusobna prava i obaveze koje nastaju sklapanjem braka, te razvodom lice može stupiti u novi brak.

Generalno postoje dve mogućnosti: razvod po tužbi ukoliko ne postoji saglasnost supružnika oko najvažnijih pitanja vezanih za razvod i sporazumni razvod gde je preduslov upravo da su se supružnici prethodno dogovorili oko starateljstva nad decom, oko imovine i ostalih pitanja koja se mogu javiti kao predmet sporazuma.

Tužbu za razvod braka mogu podneti oba supružnika ako su odnosi poremećeni “ozbiljno i trajno“, te ukoliko ne postoji ni objektivna mogućnost da se bračna zajednica nastavi. Tužba se podnosi sudu u mestu gde tuženi ima prebivalište, odnosno u mestu gde su supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište. Kako bi zakonodavac proverio da li je u pitanju stvarna i ozbiljna volja supružnika da okončaju svoj brak, predviđen je i postupak posredovanja-medijacije, a kako bi eventualno došlo do mirenja i dogovora oko spornih pitanja. Postupak posredovanja je sastavni deo postupka u bračnom sporu koji je pokrenut tužbom jednog od supružnika. Posredovanje se sastoji od dve faze: postupka za pokušaj mirenja i postupka za pokušaj sporazumnog okončanja spora (svrha nagodbe je da se odnos supružnika razreši bez konflikta nakon razvoda braka).

Predlog za sporazumni razvod se podnosi nadležnom sudu u mestu prebivališta ili boravišta nekog od supružnika, odnosno u mestu njihovog poslednjeg zajedničkog prebivališta. Kod sporazumnog razvoda braka najbitnija je  spremnost supružnika da se dogovore oko zajedničke dece i deobe imovine ukoliko ista postoji. Supružnici uz predlog za sporazumni razvod braka treba da podnesu: pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava ( roditeljsko pravo vrši jedan ili oba roditelja) i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. Naravno, ukoliko sud nađe da predloženi Sporazum roditelja o vršenju roditeljskog prava nije u interesu dece, njihove odnose može urediti na drugi način.

Neretko se može nametnuti i potreba za Zahtevom za utvrđivanje mera zaštita od nasilja u porodici koji se može postaviti samostalno, ali i u okviru tužbe za razvod braka. Ove mere se mogu ustanoviti i kao privremene mere ( u toku trajanja postupka) i ovde ne važi pravilo da privremena mera ne sme da iscrpi tužbeni zahtev. U slučaju da je sporno postojanje ili podela bračne imovine supružnika, ovo pitanje se ne raspravlja u ovom postupku nego je potrebno povesti posebnu parnicu Tužbom za utvrđenje i deobu bračne tekovine.

(Slika autora Cordell and Cordell preuzeta sa Flickr.com | CC BY)