Sasvim lično o advokaturi i još par stvari

Sasvim lično o advokaturi i još par stvari

Dakle, ako obrišemo advokaturu kao profesiju ko će štititi interese građana i pravnih lica pred državnim organima i sudovima u različitim postupcima? Da li će problemi društva nestati? Da li će pravosudni sistem biti bolji? Da li će poslovanje biti sigurnije? NE!